BBGI จับมือพันธมิตรผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (HVP)

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“บีบีจีไอ” เปิดโมเดลสร้าง New S-Curve ชูเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงจากฐานธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อยอดสู่ผู้นำผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) ในระดับภูมิภาคเอเชีย ด้วยการผนึกพันธมิตรระดับโลกเจ้าของสิทธิบัตรเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ‘Synbio’ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมสีเขียว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) เปิดเผยถึงความพร้อมและศักยภาพด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ของ BBGI เพื่อตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็นวาระแห่งชาติผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ โดย BBGI ได้เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง หรือ Advanced Biotechnology ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีชีวภาพที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต จากการนำวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง หรือวัตถุดิบทางการเกษตรอื่นๆ มาผ่านกระบวนการทางชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ที่ออกแบบขึ้นด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตั้งแต่ส่วนประกอบชีวภาพในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค หรือส่วนประกอบชีวภาพในยารักษาโรค ที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกได้เริ่มพัฒนาและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี SynBio มาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้ว เช่น ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์จากพืชที่มี รสชาติ กลิ่น และสัมผัสเหมือนกับเนื้อสัตว์จริง (Plant-Based meat) หรือผลิตภัณฑ์ทดแทนโปรตีนนมที่มีรสสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่านมวัว ตอบรับเทรนด์ Health and Wellness ของผู้บริโภคทั่วโลก

สำหรับแผนการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synbio) ถือเป็นธุรกิจ New S-Curve ใหม่ของ BBGI โดยจะดำเนินการผ่านโมเดลธุรกิจด้วยการเป็น Strategic Partner กับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ต่อยอดจากพื้นฐานความชำนาญและประสบการณ์ของ BBGI ในฐานะผู้นำธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ของประเทศไทย ปัจจุบัน BBGI ได้ร่วมเป็นพันธมิตรและลงทุนในบริษัท Manus Bio Inc. (Manus) บริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ที่มีความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่มีความหลากหลาย ซึ่ง BBGI สามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดเพื่อทำการวิจัย พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงได้เป็นอย่างดี เพื่อผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียวที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและร่วมสร้างความยั่งยืนให้โลก

โดยความคืบหน้าโครงการในปัจจุบัน BBGI ได้ร่วมกับ Manus จัดตั้งบริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด (WIN) เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงของ Manus ในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 12 ประเทศ ซึ่ง WIN ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตและจำหน่าย โดยปัจจุบันได้เริ่มทำการตลาดผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานจากธรรมชาติที่ผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของ Manus ภายใต้แบรนด์ ‘NutraSweet’ ที่ให้ความหวานและรสชาติใกล้เคียงกับน้ำตาล แต่ไม่มีแคลอรี และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานจากหญ้าหวาน (Reb M) สำหรับใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานบรรจุซอง (Table Top) สำหรับจำหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรมและผู้บริโภคทั่วไป นอกจากนี้ WIN ได้เริ่มแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวใน 5 ประเทศหลักในภูมิภาคเอเชีย และอยู่ระหว่างกระบวนการเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเพื่อพัฒนาเป็นสูตรสินค้าจัดจำหน่ายต่อไป

BBGI มีความมุ่งมั่นในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสีเขียวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ส่วนประกอบชีวภาพในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Bio-Nutrition Ingredients) ส่วนประกอบชีวภาพในเครื่องสำอาง (Biocosmetic Ingredients) ส่วนประกอบชีวภาพในยา (Bio-Pharmaceutical Ingredients) และวัสดุชีวภาพ/สารออกฤทธิ์ชีวภาพ (Bio-Materials/Active Ingredients) รวมถึงมุ่งต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำในรูปแบบ B2B และ B2C เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพโดยตรงภายใต้แบรนด์ B Nature Plus โดยเริ่มวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากสารสกัดแอสตาแซนธิน (Astaxanthin) มีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านช่องทางจำหน่าย Facebook : @BNaturePlus และLine@official : @BNaturePlus และช่องทาง Market Place เช่น Lazada Mall : BBGI Flagship Store และ Shopee Mall : BBGI Official Store และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ พร้อมกันนี้ยังมีแผนขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้แบรนด์ B Nature Plus เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย

อ้างอิง
https://www.mgronline.com/stockmarket