“ซีไอเอ็มบีไทย” ตั้งเป้าสินเชื่อโต 8% รับเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่แน่นอน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งเป้าสินเชื่อปีเสือโต 5-8% ฝ่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด กางแผนธุรกิจปี’65 ตั้งเป้าเป็น “ธนาคารอาเซียนขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล”รุก 3 กลุ่มธุรกิจ “รายย่อย-รายใหญ่-บริหารเงิน” ชูจุดแข็งอาเซียนแบงก์หนุนลูกค้าหาโอกาสเติบโตธุรกิจข้ามพรมแดน พร้อมปักธงเป็นผู้นำธุรกิจเวลท์หวังโกยฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น 10% ดันสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการโต 2 เท่า

นายพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจของธนาคารในปี 2565 จะอยู่ภายใต้กลยุทธ์ Forward23+ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอาเซียน และ digital platform เพื่อจะก้าวเป็น “ธนาคารอาเซียนขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล” ขับเคลื่อนบน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจรายย่อย, ธุรกิจรายใหญ่ และธุรกิจบริหารเงิน

 

โดยเป้าหมายทางการเงินในปี 2565 ธนาคารตั้งเป้าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ 5.7-7% จากปีก่อนอยู่ที่ 5.7% ต้นทุนทางการเงินพยายามรักษาไว้ที่ระดับ 1.2-1.5% จากปีก่อนอยู่ที่ 1.5% และตั้งเป้ามีกำไรก่อนหักภาษี (PBT) อยู่ที่ 3,000-3,500 ล้านบาท

“ธนาคารตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อภาพรวมอยู่ที่ 5-8% ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสม เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอน โดยธนาคารคาดการณ์อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปีนี้อยู่ที่ 3.8% แต่ยังคงมีความผันผวนจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่จะมีผลต่อภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจ และมีผลต่ออัตราการเติบโตสินเชื่อของธนาคาร”

ขณะที่การบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่ ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 3.7% นั้น ธนาคารยังมีแผนบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม และมีแผนขายออกในจังหวะและราคาที่เหมาะสมส่วนการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ คาดว่ายังคงเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ก็พร้อมรับมือและปรับตัว

นายพอลกล่าวอีกว่า สำหรับแผนการเติบโตในกลุ่มธุรกิจรายย่อย จะเน้นใช้ดิจิทัล และแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking ในการขยายฐานลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับตอบรับค่อนข้างดีหรือแผนการขยายไปสู่สินเชื่อดิจิทัล รวมถึงตั้งเป้าเป็นผู้นำธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (wealth management) โดยตั้งเป้าฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นในระดับ 10% และตั้งเป้าเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) เติบโต 2 เท่า

ขณะที่ธุรกิจรายใหญ่ (wholesale) ที่มีสัดส่วนพอร์ตสินเชื่อประมาณ 33% ธนาคารยังคงเน้นจุดแข็งของกลุ่ม ในการเชื่อมโยงธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยการพาลูกค้ารายใหญ่หาโอกาสการเติบโตในภูมิภาค

นายพอกล่าวด้วยว่า ส่วนกลุ่มบริหารเงินธนาคารจะขยายธุรกิจ treasury เติบโตต่อเนื่องทั้งกลุ่มลูกค้ามั่งคั่งรายย่อย และรายใหญ่ โดยใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยขยายธุรกิจ รวมถึงธนาคารจะเพิ่มเติมรายได้ใหม่ ๆ อาทิ รายได้อัตราแลกเปลี่ยนจากการชำระเงิน และการโอนเงินข้ามพรมแดน และบริการคัสโตเดียน เป็นต้น

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance